header banner
Default

Bitcoin Safiye kimdir? 30 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra tutuklandı!


Table of Contents

Aydın'da gerçekleşen ve geniş çapta yankı uyandıran dolandırıcılık vakası, Safiye Gökçe Yüce'nin 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırmasıyla başlamıştı. Bu olay, yerel ve ulusal basında "Bitcoin Safiye" olarak adlandırılan Safiye Gökçe Yüce'nin etrafında şekillendi.

Bitcoin Safiye Kimdir?

VIDEO: ''Binbir surat Bitcoin Safiye'ye rekor ceza!
Show Ana Haber

Bitcoin Safiye olarak tanınan kişinin asıl ismli Safiye Gökçe Yüce'dir. Aydın'da kendisini ekonomist ve broker olarak tanıran Bitcoin Safiye, yatırım danışmanlığı adı altında toplam 40 kişiden 30 milyon lira toplamış ve ortadan kaybolmuştur. Yakalanan Safiye Gökçe Yüce, 81 yıl hapis ve 394 bin 300 TL para cezasına çarptırılmıştır. Bitcoin Safiye olarak bilinen Safiye Gökçe Yüce, istinaf mahkemesinin hapis ve para cezası kararını bozması ve tahliye edilmesiyle yeniden gündeme gelmiştir.

Yüce, kendisini "ekonomist-broker" olarak tanıtarak birçok kişiyi kandırmış ve bu süreçte yaklaşık 30 milyon TL toplamıştı. Ancak son gelişmeler, Yüce'nin 81 yıl hapis ve 394 bin 300 TL para cezasına çarptırılmasının ardından, bu kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Aydın'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, eşi Oğuzhan Yüce ile birlikte bir taşeron şirketi kurmuş ve JES şirketlerine işçi temin etmeye başlamıştı. Bu süreçte tanıştığı bir doktora kendini "ekonomist-broker" olarak tanıtıp, yatırım yapma teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, Bitcoin üzerineydi ve doktor, Yüce'ye bu amaçla para vermişti.

Yüce, Bitcoin almak için topladığı paraları 2 yıl boyunca mağdurlara kar payı olarak ödedi. Ancak 2019 yılında ortadan kaybolması ve telefonlarını açmaması üzerine, mağdurlar dolandırıldıklarını anlamış ve suç duyurusunda bulunmuşlardı. Sonrasında yapılan soruşturmalar sonucunda, Yüce, otoyol gişelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Safiye Gökçe Yüce'nin avukatları tarafından yapılan itiraz sonucu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, Yüce'nin hapis cezasını bozan bir karara imza attı. Bu karar, mağdurlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve itiraz edilmesi bekleniyor. Yüce'nin durumu, Türk adalet sisteminin işleyişi ve suçla mücadeledeki yaklaşımları açısından önemli bir örnek teşkil etmekte.

Yüce'nin dolandırıcılık faaliyetleri, geniş bir yelpazede etki yarattı. Hemşirelerden polislere kadar farklı meslek gruplarından 40 kişiyi etkileyen bu dolandırıcılık olayı, kripto para birimi Bitcoin'in kullanımı ve bu alandaki yatırım fırsatlarının kötüye kullanılması açısından da dikkat çekici. Yüce'nin mağdurlara vaat ettiği kar payları ve kripto para piyasasındaki dalgalanmalar, bu tip dolandırıcılık olaylarının nasıl karmaşık bir hal alabileceğini gösteriyor.

Bu dolandırıcılık vakası, toplumsal ve ekonomik açıdan birçok ders içeriyor. Kripto para birimlerinin popülerleşmesiyle birlikte, bu tür dolandırıcılık vakalarının sayısında artış görülmesi muhtemel. Vatandaşların bu tür yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları ve yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmaları gerektiği bu olayla bir kez daha ön plana çıkıyor.

Safiye Gökçe Yüce'nin avukatlarının başarılı itirazı sonucu istinaf mahkemesinin hapis cezasını bozması, yargı sürecinin bundan sonraki aşamaları için çeşitli senaryoları gündeme getiriyor. Mağdurların ve kamuoyunun, adaletin sağlanması adına daha şeffaf ve etkili bir yargı süreci beklentisi içinde olduğu açık. Bu durum, Türk yargı sisteminin ve adalet mekanizmasının işleyişine yönelik daha geniş kapsamlı tartışmaları da beraberinde getirebilir.

Safiye Gökçe Yüce hakkındaki istinaf mahkemesinin kararının bozulması, toplumda ve özellikle mağdurlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ve tepki yarattı. Mağdurların adalet arayışı ve bu süreçte yaşadıkları hayal kırıklığı, Türkiye'de suç ve ceza adaleti konusundaki algıların ne derece karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum, benzer suçlarla ilgili kamuoyunun beklenti ve tepkilerini de etkilemekte.

Safiye Gökçe Yüce'nin davası, medya ve kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. Bu ilgi, kripto para birimleri ve dolandırıcılık konularının yanı sıra, Türkiye'de yargı sürecinin işleyişi ve adaletin sağlanması konularına da odaklanıyor. Medyanın bu olaya gösterdiği ilgi, benzer durumların önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir rol oynuyor.

Sources


Article information

Author: Barry Nixon

Last Updated: 1704521403

Views: 1797

Rating: 3.9 / 5 (102 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barry Nixon

Birthday: 1959-01-14

Address: 702 Norris Summit, Lake Adrianhaven, GA 64576

Phone: +4846373979216531

Job: Blockchain Developer

Hobby: Running, Cooking, Running, Golf, Magic Tricks, Camping, Playing Guitar

Introduction: My name is Barry Nixon, I am a apt, daring, unswerving, talented, welcoming, steadfast, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.